Solární letiště rostou jako houby po dešti. V Indii drží prim a za elektřinu už neplatí. Další se buduje v JAR.

Mezinárodní letiště Cochin (CIAL) patří v indickém státě Kerala v jižním cípu Indie mezi nejvytíženější co do počtu mezinárodních letů. Vzhledem k velkému provozu a tedy i vysokým provozním nákladům se už v roce 2013 rozhodlo o instalaci 100kilowattové soustavě solárních panelů. Byly umístěny na střechu příletové haly a menší soustava byla umístěná na údržbovém hangáru. Z toho vyplývá, že letiště má se zelenou energií bohaté zkušenosti. A vedení letiště se rozhodlo v nastavené cestě pokračovat a stát se energeticky zcela soběstačným.

obrCož se uskutečnilo a CIAL je prvním letištěm na světě, které plně využívá solární energie nejen pro svůj provoz, ale i pro širší rozvodnou síť. Do ní dodává přebytek energie.

Vedení letiště Cochin předpokládá, že v příštích pětadvaceti letech přechodem na solární energii uleví tamnímu životnímu prostředí až 300 tisíc tun CO2, které by vznikly standardní výrobou elektřiny v místních uhelných elektrárnách. Projekt stál v přepočtu cca 224 mil. Kč.

Jak říká generální ředitel CIAL: „Chtěli jsme být zcela nezávislí na rozvodné síti elektrické energie.“

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří 46 tisíc panelů umístěných na 18 ha jinak nevyužitelné půdy. Vyrábí tolik energie, že by to stačilo na roční provoz 10 tisíc domácností.

Vzhledem k vytíženosti letiště se v současnosti buduje nový mezinárodní terminál. Výstavba s sebou nese vyšší nároky na spotřebu energie, z čehož logicky vyplývá i rozšíření solární základny. Měla by zde v nejbližší době vzniknout další fotovoltaická elektrárna. Využití solárních panelů je zde zcela opodstatněné vzhledem k nejslunečnějším dnům na Zemi.

Využití solární energie se v Indii stává stále žádanější alternativou. Je způsobenou i její cenou, která klesla na cenu uhlí. Silně znečištěné ovzduší není lhostejné ministru civilního letectví, který se vyjádřil alespoň o částečném využívání solární energie i na dalších letiších. Letiště v Kalkatě plánuje ještě letos postavit solární elektrárnu na ploše 28 hektarů, kde počítají se snížením výdajů za elektrickou energii až o třetinu.

Plány na využívání sluneční energie mají i v Libérii a v Jihoafrické republice na letišti George. Druhé jmenované již má zbudovaných 3000 fotovoltaických panelů. Ze začátku by mělo být solární energií nahrazeno 40 procent spotřeby letiště. I zde se chtějí stát plně energeticky soběstačným provozem spolu s ostatními letišti, které má jejich provozovatel v portfoliu.

Vzhledem k rozlehlým nevyužitým plochám, kterými většina letišť disponují, by se v budoucnu mohla stát solární energie jejich standardním pohonem. Tyto plochy jsou pro instalaci solárních panelů přímo ideální.

Zdroj: http://zpravy.e15.cz/

http://byznys.ihned.cz

Zdroj foto: CIAL

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook30Pin on Pinterest0