Elektroodpad se v Česku daří třídit

Český statistický úřad uvádí, že v Česku bylo v roce 2015 recyklováno téměř o čtvrtinu opadu více, celkem 8,5 milionů tun, než v roce 2014.  Nejen, že se zvýšilo celkové množství recyklovaného odpadu, ale zvýšil se i objem zpracovaného elektroodpadu. Ten meziročně vzrostl o třetinu. Určitě se na růstu podílí nejen zodpovědnější přístup českého obyvatelstva k životnímu prostředí, pokračující společenská osvěta, ale i vznik dalších zařízení na třídění a využívání odpadů.

Druhotné zpracování surovin a recyklace mají v Česku rostoucí trend. Množství recyklovaného odpadu podle ČSÚ meziročně vzrostlo o 23 %.  Podíl elektroodpadu se na tomto zvýšení také výrazně podepsal. Zpracováno ho bylo celkem 119 tisíc tun.

Navzdory tomu, že společností zabývajících se zpětným odběrem vysloužilého odpadu a baterií přibývá, pořád jsou společnosti, které s elektroodpadem nenakládají legálně. Ještě donedávna, přesněji ještě v roce 2014, mohli lidé odnést nepoužitelné elektrospotřebiče, akumulátory či přenosné baterie do jakékoliv výkupny druhotných surovin.

Podle aktuální evropské směrnice nyní staré elektrozařízení, baterie nebo akumulátorymohou přijmout pouze ty výkupny, které mají zřízené místo zpětného odběru nebo zpracovatel elektrozařízení, poslední prodejce či jiný subjekt provozující sběrné místo zpětného odběru. Jestliže výkupny tato speciální místa nemají zřízená, nejsou oprávněné elektroniku a další vysloužilé elektrozařízení přijmout.

Odborníci tedy doporučují spolupracovat s odbornými zpracovateli, kteří maximálně zužitkují různé druhy materiálů. Pouze tyto firmy dokážou maximálně využít různé druhy materiálů každý materiál tak, aby odpovídal předepsané míře jeho dalšího využití. Například u velkých domácích spotřebičů je možné využití až z devadesáti procent. O tom, že materiálové využití odpadu navíc významně přispívá ke snížení plýtvání přírodními zdroji, není třeba ani hovořit. Recyklací elektroodpadu dochází k úspoře elektrické energie, ropy, vody, ke snížení skleníkových plynů a také ke snížení produkce nebezpečného odpadu.

Zdroj: FeedIT

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook5Pin on Pinterest0