Soutěž Přeměna odpadů na zdroje prodloužena do konce února

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín přijímání přihlášen do 1. ročníku celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ do 28. 2. 2017.

Cílem soutěže je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami (např. nefunkční výrobek nebo jeho část se využije pro výrobu stejného nebo jiného nového výrobku, apod.).

Záměrem MPO je oslovit a zaujmout tématem využívání druhotných surovin a přeměnou odpadů na nově využitelné zdroje co nejširší odbornou i občanskou veřejnost, proto je soutěž zaměřena na široké spektrum účastníků rozdělených do pěti soutěžních kategorií:

1 Kategorie — Výrobní podniky

2 Kategorie — Stavební podniky
3 Kategorie — Veřejná správa (obce, města a další)
4A Kategorie — Studenti vysokých škol
4B Kategorie — Kolektivy SŠ, SOU, ZŠ a zařízení pro volnočasové aktivity

Podrobný popis kategorií

Vítězné projekty, výrobky a díla budou představeny široké odborné i občanské veřejnosti.

Přihlášky do soutěže společně se soutěžními projekty a fotografiemi soutěžních prací a děl je možné zasílat do 28. února 2017 na e-mailovou adresu druhotnasurovina.soutez@mpo.cz. Tamtéž nebo telefonicky na číslo 224 851 111 je možné se obracet s případnými dotazy.

Původní článek o vyhlášení soutěže

Webové stránky soutěže

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook0Pin on Pinterest0