Evropská „Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů“ má za cíl snížit plýtvání potravinami

potravinyEuroposlanci se zabývají nadměrným plýtváním potravin. Založili „Iniciativu na podporu účinného využívání zdrojů“, jejímž hlavním cílem je do roku 2030 o polovinu snížit plýtvání potravinami, zvýšit míru znalostí spotřebitelů a zjednodušit systém darování jídla osvobozením od DPH.

V oblasti šetření jídlem Iniciativa vyzývá k podpoře dne zbytků během každého týdne. V usnesení se také uvádí: „Vyzýváme Evropskou komisi a členské státy, aby motivovaly domácnosti k boji proti plýtvání potravinami tím, že budou podporovat každotýdenní den zbytků a poskytovat spotřebitelům informace o tom, jaké osvědčené způsoby nakupování a vaření by si měli osvojit, aby omezili plýtvání potravinami,“

Europoslanci chtějí prostřednictvím vzdělávacích kampaní zvýšit i znalosti spotřebitelů, kterým nejsou jasné na potravinách uváděné termíny použitelnosti „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“. Termín „Minimální trvanlivost do“ znamená poživatelnost potraviny i po uvedeném termínu, zatímco „Spotřebujte do“ uvádí poslední termín možné konzumace. Po tomto termínu již není konzumace bezpečná.

Evropský parlament se nadále zabývá i zjednoduším legislativy ohledně darování jídla. Úleva by měla přijít v nulové sazbě DPH v souvislosti s darováním potravin v případě, že k darování dojde krátce před vypršením doby použitelnosti nebo by se jednalo o neprodejné potraviny.

Největší plýtvání potravinami připadá na domácnosti, které vyprodukují 53 procent odpadu, zpracovatelský průmysl pak tvoří 19 procent. Podle posledních dostupných údajů z roku 2012 Evropská unie vyprodukuje v průměru 88 milionů tun potravinového odpadu ročně. Na jednoho člověka tak připadá 173 kg nespotřebovaného jídla ročně. Europoslanci se shodují, že tato situace je neohleduplná vůči životnímu prostředí. V průměru mezi největší „vyhazovače“ potravin patří Nizozemci s 541 kg na osobu. Češi jsou s 81 kg pátí od konce.

Unie se snaží dosáhnout i měst bez skládek. Chce docílit recyklace až 70 procent odpadu, čímž by se snížilo uvolňování emisí CO2 do ovzduší.

Ne všichni europoslanci s usnesením souhlasí. Z českých řad se ozývá kritika na téma, ve který den a ve kterých zařízeních by se jedly zbytky z předešlého dne. Otázkou zůstává, na kolik chystané osvětové kampaně vyjdou a jak by den zbytků měl v praxi vypadat.

Pro obchodní řetězec Tesco nedávno v Česku provedla odborná agentura průzkum, podle něhož je pro tři čtvrtiny lidí plýtvání skutečný problém. Obchodní řetězce už podnikly první kroky proti plýtvání potravinami. Například Tesco, Penny Market nebo Rohlík.cz od loňska nabízejí i „ošklivou“ zeleninu, která byla ještě donedávna ve velkých obchodech neprodejná. Síť Albert jde v několika svých prodejnách cestou okamžitého kompostování.

Zdroj: Aktualne.cz

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook46Pin on Pinterest0