Recyklace PET lahví v celosvětovém měřítku selhává

plastový odpadPodle britského serveru The Guardian může být znečištění plastovým odpadem stejný problém jako globální oteplování. Většina plastového odpadu končí ve světových oceánech a na skládkách. Spotřeba plastových lahví roste raketovou rychlostí, na minutu připadá spotřeba milion PET lahví na celé zemi. Do roku 2021 se předpokládá nárůst o dvacet procent, což může znamenat téměř 600 miliard lahví ročně.

Plastové lahve jsou až na výjimky vyráběné z polyethylentereftalátu (PET), který je dobře recyklovatelný. Vzhledem k tomu, že plastového odpadu je takové množství, recyklační linky nestačí odpad zpracovávat a značná část plastů znečišťuje životní prostředí.

Přitom pouze sedm procent z vytříděného odpadu bylo použito pro výrobu nových lahví. Smutný fakt je i to, že ve vytříděném odpadu skončila méně než polovina všech použitých PET lahví. Takže jejich konec je na skládkách a v oceánech.

Výrobci balených nápojů využívají pouze 6,6 procenta recyklovaných plastů

Ochránci životního prostředí v posledních letech se snaží donutit výrobce plastových lahví k využívání recyklovaného polyethylentereftalátu. Původní materiál se vyčistí, pomele a následně je použitý jako surovina pro nový plastový výrobek. Tímto lze výrazně zredukovat plastový odpad. Takto zrecyklovaný plast však nesplňuje přísné hygienické podmínky.

Pro zástupce z organizace Surfers Against Sewage jsou nová zjištění zdrcující. Podle nich znečištění plastovým odpadem začíná soupeřit s klimatickými změnami. Jsou zasaženy všechny složky ekosystému. Plasty se nikdy nemohou stát součástí potravního řetězce. Jestliže zvířata pozřou plast, při jeho trávení se uvolňují toxiny, které pak končí v potravě pro lidi.

Golfský proud unáší plasty až za polární kruh

Plastový odpad se postupně dostává do celého světa. Vědci objevili velké množství plastů na Hendersonově ostrově v Tichém oceánu. Množství odpadu na tamním ostrově odhadují na necelých 18 tun, celkem asi 38 milionů kousků.

Další důkaz, že plastový odpad pomalu zamořuje Zemi, je nález z pobřeží Špicberků a vulkanického ostrova Jan Mayen. V průměru se jedná o 876 kousků odpadu na sto metrech pobřeží. Odpad sem unáší Golfský proud.

Přímo na hladině světového vodstva plave podle statistik ochránců přírody bezmála 270 tisíc tun plastového odpadu. Jako velký problém se jeví mikroplasty, což jsou plastové částice menší než jeden milimetr. Dělí se na dvě skupiny: primární mikroplasty, které jsou uměle vyráběné a využívají se například v kosmetice, sekundární mikroplasty , které vznikají rozpadem většího plastového odpadu.

Alarmující zjištění je pro milovníky mořských plodů a ryb. Tím, že se mikroplasty dostanou do těchto živočichů, lidé jim holdující stráví až jedenáct tisíc částic tohoto miniaturního plastového odpadu.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/plastovy-odpad-lahve-znecisteni-rust-produkce-fln-/zahranicni.aspx?c=A170629_133449_zahranicni_ert

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook0Pin on Pinterest0