Potravinami se v Česku stále plýtvá, bioodpad končí v popelnicích

Food wasteJaké je nákupní chování české populace? Plýtvání potravinami je na běžném pořádku. Podle letošního průzkumu jen každá zhruba čtvrtá tuzemská domácnost nevyhazuje žádné potraviny, a to ani v případě prošlé doby trvanlivosti či zkažení. Průzkumem se zjistilo, že větší část obyvatel vyhodí pouze do deseti procent zakoupených potravin. Jen asi každý stý občan vyhodí více jak čtvrtinu potravin.

Mezi spořivé domácnosti se řadí menší rodiny, jedno až dvoučlenné. Zde je šetření potravinami nejefektivnější, lze snadněji odhadnout spotřeba a také se lépe kontroluje případná zásoba potravin. Tyto domácnosti většinou nakoupené potraviny stihnou i sníst. Třetina z nich nevyhazuje potraviny vůbec. Oproti tomu rodiny s větším počtem členů už vyhodí od deseti do čtvrtiny nakoupených potravin. Zde už je těžší odhadnout spotřeba jídla a také vzhledem ke kvalitě potravin a jejich trvanlivosti se to dá hůře kontrolovat.

V domácnostech s příjmy do dvacet tisíc korun čistého se potraviny nevyhazují vůbec. Uvedlo to třicet pět procent z této skupiny. Rodiny s příjmy nad padesát tisíc korun už s jídlem hospodaří hůře. V této skupině každá pátá rodina vyhodí mezi 10 – 25 % potravin.

Průzkum prokázal, že šetření potravinami je patrnější u starší populace. Věková kategorie 55 až 64 let s potravinami hospodaří nejlépe. Potraviny vyhodí každý 25 občan. U mladších respondentů vyhodí potraviny zhruba každý pátý.

S kompostováním zbytků potravin si Češi také příliš hlavu nelámou. Čtvrtina dotázaných má svůj vlastní kompostovací systém. Kontejnerů na bioodpad, kam patří zbytky potravin i zbytky od krájení a loupání, využívá v průměru každý šestý občan. Více jak polovina Čechů tak vyhazuje zbytky do kontejnerů na směsný odpad.

Nějak třídíme, ale stačí to?

Obyvatelé malých obcí jsou ve třídění odpadu zodpovědnější než obyvatelé ve velkoměstech. Třídit plast už je dnes pro většinu občanů samozřejmostí. Čím jsou kontejnery dostupnější, tím je lepší i třídění.

Za tříděním odpadu Češi vidí ochranu životního prostředí. Pro většinu z nich je i silniční doprava zdrojem znečištění životního prostředí, avšak omezit používání vozidla se nesnaží. Pouze pětina z dotázaných jízdu autem omezuje z důvodu ochrany životního prostředí.

Čechům se úspěšně daří třídit i nebezpečný odpad. Ovšem šetření vodou a energiemi za úspěšnými čísly pokulhává. Tímto se zabývá pouze polovina Čechů, přitom o nedostatku vody se hovoří v posledních letech velmi intenzivně. Čtvrtina obyvatel nakupuje výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Podle více jak poloviny dotázaných Česko o životní prostředí pečuje přiměřeně. Péče o životní prostředí se nelíbí 34 % lidí. Názor občanů se za poslední roky neliší, zůstává v průměru shodný.

Související články:

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook36Pin on Pinterest0