Evropská komise finančně podpoří oběhové hospodářství i v novém programovém období

Evropská komise představila návrh rámce kohezní politiky po roce 2020. Celková částka vyčleněná v budoucím víceletém rozpočtu Unie na politiku soudržnosti je 373 miliard eur (přes 9,5 bilionu Kč). Převážná část investic z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti má být podle záměru Komise určena na inovace, podporu malých firem, digitální technologie a modernizaci průmyslu. Podpořit by měla také přechod na nízkouhlíkovou a oběhovou ekonomiku a boj proti klimatickým změnám. Komise navrhuje méně složitá pravidla, méně byrokracie a mírnější kontrolní postupy pro podniky a podnikatele čerpající podporu z EU.

Finanční prostředky se jednotlivým členským státům budou přidělovat podle sociální, ekonomické i environmentální situace regionů. Česká republika by měla z vyčleněného balíku prostředků získat 17,8 miliard eur, což je zhruba o čtvrtinu méně než v současném období.

Podrobnější informace se dočtete například v tomto článku.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook0Pin on Pinterest0