Aktuality

Zpravodajství k tématům udržitelné spotřeby a výroby, účinnějšího využívání zdrojů, oběhového hospodářství, společenské odpovědnosti, životního cyklu produktů a dalším souvisejícím oblastem.

Národní soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ poměří pokrok měst a obcí v aplikacích inteligentních řešení

Podruhé se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti SMART CITY – tzv. Chytrých měst. Soutěž nese název „Chytrá města pro budoucnost“ a jejím cílem je propagace a podpora využití inovativních postupů a nejmodernějších technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění více…

Posted in Smart Cities, VIZE 2024 | Leave a comment

Česká republika připravuje strategický rámec oběhového hospodářství

Experti na oběhové hospodářství z Ministerstva životního prostředí se spolu se zeměmi Visegrádské čtyřky zúčastnili v Budapešti dvoudenního společného jednání k přípravě návrhu strategického rámce oběhového hospodářství navazujícího na právě schvalovanou novou evropskou odpadovou legislativu v podobě tzv. balíčku k oběhovému hospodářství. Seminář organizovaný více…

Posted in Oběhové hospodářství, VIZE 2024 | Leave a comment

Členské státy EU schválily balíček oběhového hospodářství

Jako součást širší politiky EU v oblasti oběhového hospodářství schválily dne 22. 5. 2018 členské státy EU soubor ambiciózních opatření s cílem přizpůsobit právní předpisy EU o odpadech budoucímu vývoji. Nová pravidla – která vycházejí z části věnované návrhům Komise více…

Posted in Oběhové hospodářství, VIZE 2024 | Leave a comment

Registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství otevřena

V září roku 2017 do školních lavic Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha zasedli první studenti kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství, který Fakulta organizuje společně s INCIEN, Českou asociací oběhového hospodářství, SUEZ Využití zdrojů, a.s. a  Veolia Česká republika, a.s. více…

Posted in Oběhové hospodářství, VIZE 2024 | Leave a comment

Více recyklace domácího odpadu, méně skládkování

Evropský Parlament dnes na svém plenárním zasedání schválil balíček oběhového hospodářství, včetně nových recyklačních cílů. Jak uvedl ve své tiskové zprávě, zlepšení nakládání s odpady bude nejen přínosem pro životní prostředí, klima a lidské zdraví, ale je také součástí posunu více…

Posted in Oběhové hospodářství, VIZE 2024 | Leave a comment

Jak maximálně vytěžit z recyklace?

Některé chemické látky obsažené ve výrobcích a materiálech znesnadňují opětovné použití a recyklaci takových výrobků, což představuje výzvu pro „uzavření kruhu“ oběhového hospodářství. Evropská komise nyní hodlá řešit tento problém tím, že se zaměří na interakci mezi právními předpisy týkajícími více…

Posted in Oběhové hospodářství, Produkty a životní cyklus, VIZE 2024 | Leave a comment

Poslední možnost přihlásit svou práci do Studentské ceny

Studenti mají poslední možnost přihlásit se do letošního ročníku Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Studentská cena je udělována v rámci soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku (ČEEP), kterou každoročně více…

Posted in Energie | Leave a comment

Oběhové hospodářství je jen otázkou času

V mladoboleslavském Škoda muzeu proběhlo setkání přátel a sympatizantů platformy Vize2024, jejímž hlavním cílem je zavést myšlenku oběhového hospodářství do praxe. Od roku 2015, kdy se akademici, odborníci z praxe a neziskové oblasti sešli poprvé, se událo mnoho. Celý článek více…

Posted in Oběhové hospodářství, VIZE 2024, VIZE 2024 - Akce | Leave a comment

Vyhlášen 2. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

V rámci dopolední části programu druhého dne 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu vyhlásil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček 2. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a její cílem je zvýšit zájem o využívání recyklovaných více…

Posted in Oběhové hospodářství, VIZE 2024 | Leave a comment

Potravinami se v Česku stále plýtvá, bioodpad končí v popelnicích

Jaké je nákupní chování české populace? Plýtvání potravinami je na běžném pořádku. Podle letošního průzkumu jen každá zhruba čtvrtá tuzemská domácnost nevyhazuje žádné potraviny, a to ani v případě prošlé doby trvanlivosti či zkažení. Průzkumem se zjistilo, že větší část obyvatel více…

Posted in VIZE 2024 | Leave a comment