Česká republika připravuje strategický rámec oběhového hospodářství

Experti na oběhové hospodářství z Ministerstva životního prostředí se spolu se zeměmi Visegrádské čtyřky zúčastnili v Budapešti dvoudenního společného jednání k přípravě návrhu strategického rámce oběhového hospodářství navazujícího na právě schvalovanou novou evropskou odpadovou legislativu v podobě tzv. balíčku k oběhovému hospodářství. Seminář organizovaný více…

Registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství otevřena

V září roku 2017 do školních lavic Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha zasedli první studenti kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství, který Fakulta organizuje společně s INCIEN, Českou asociací oběhového hospodářství, SUEZ Využití zdrojů, a.s. a  Veolia Česká republika, a.s. více…

Jak maximálně vytěžit z recyklace?

Některé chemické látky obsažené ve výrobcích a materiálech znesnadňují opětovné použití a recyklaci takových výrobků, což představuje výzvu pro „uzavření kruhu“ oběhového hospodářství. Evropská komise nyní hodlá řešit tento problém tím, že se zaměří na interakci mezi právními předpisy týkajícími více…

Recyklace PET lahví v celosvětovém měřítku selhává

Podle britského serveru The Guardian může být znečištění plastovým odpadem stejný problém jako globální oteplování. Většina plastového odpadu končí ve světových oceánech a na skládkách. Spotřeba plastových lahví roste raketovou rychlostí, na minutu připadá spotřeba milion PET lahví na celé více…