Evropská „Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů“ má za cíl snížit plýtvání potravinami

Europoslanci se zabývají nadměrným plýtváním potravin. Založili „Iniciativu na podporu účinného využívání zdrojů“, jejímž hlavním cílem je do roku 2030 o polovinu snížit plýtvání potravinami, zvýšit míru znalostí spotřebitelů a zjednodušit systém darování jídla osvobozením od DPH. V oblasti šetření jídlem více…

Recyklace papíru přímo v kanceláři

Během hanoverského veletrhu CeBit došlo k představení převratné papírové laboratoře PaperLab od společnosti Epson. Unikátní zařízení, které dokáže během 3 minut recyklovat popsaný papír, bylo poprvé představeno také pro evropský trh. Kanceláře zavalené stohy papírů budou již brzy minulostí. „PaperLab více…

Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami

Vláda schválila „Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami“ zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, kterým se stanovují konkrétní úkoly pro naplnění cílů a opatření uvedených v Politice druhotných surovin České republiky. Účelem více…