O nás

EMPRESS je kontaktním místem v oblasti účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV) a poskytuje platformu pro přenos informací, ale i pro vytváření a výměnu know-how včetně vstupů pro tvorbu politiky podporující eko-efektivní řešení jako alternativy k regulaci a zbytečným ztrátám.

Cíle

Cílem EMPRESS je podpora USV se zaměřením na výrobní podniky a poskytovatele služeb. Hlavními partnery EMPRESS jsou zástupci odborné veřejnosti v soukromém a veřejném sektoru i v akademické sféře.

Udržitelná spotřeba a výroba (USV)

EMPRESS pomáhá řešit základní konflikt, se kterým se všichni setkáváme: Chceme produkty, ale nechceme jejich negativní dopady na náš život. Hledání optimálních řešení tohoto konfliktu je zároveň podstatou praktického uplatňování USV, která se zaměřuje na maximalizaci žádoucích a minimalizaci nežádoucích dopadů ekonomických aktivit na zájmy lidí a na životní prostředí.