Historie

EMPRESS – Platforma pro účinnější využívání zdrojů a udržitelnou spotřebu a výrobu – vznikla jako sdružení předních odborníků v oblasti USV v roce 2008 v rámci projektu Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby. Tento projekt se zaměřil na vytvoření metodiky pro diagnostiku příležitostí pro eko-efektivní inovace USV v podnicích. Metodika byla úspěšně odzkoušena také v rámci paralelního projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a EMPRESS vznikl jako platforma pro další šíření těchto postupů.

EMPRESS v České republice existoval již v letech 2004–2007 ale pouze jako mezinárodní projekt pro zavádění energetického řízení splácením nákladů na jeho zavedení z verifikovaných úspor. Projekt se nazýval „Energy Management Performance Related Energy Savings Scheme“ (odtud zkratka EMPRESS).

Za podpory původních nositelů projektu UNEP a společnosti ENVIROS, s.r.o. vzniklo občanské sdružení, které převzalo jméno projektu a s využitím takto vytvořených kapacit pokračuje v aktivitách zaměřených na účinnější využívání zdrojů a udržitelnou spotřebu a výrobu. Od 1.1.2014 bylo občanské sdružení transformováno na obecně prospěšnou společnost.