Mezinárodní zastoupení

EMPRESS v ČR zastupuje dvě důležité mezinárodní sítě, součástí jejichž poslání je podpora USV:

V roce 2008 se EMPRESS stal členem evropské sítě pro preventivní přístupy v průmyslovém managementu životního prostředí PREPARE. Hlavním zástupcem ČR v PREPARE je od roku 2006 Ministerstvo životního prostředí. V rámci PREPARE probíhá mimo jiné výměna informací a know-how mezi jednotlivými členskými zeměmi, PREPARE je i zdrojem nových projektů. V letech 2012 – 2014 Česká republika síti PREPARE předsedala, sekretariát zabezpečoval EMPRESS.

V roce 2010 se stal EMPRESS zakládajícím členem mezinárodní sítě pro efektivní využívání zdrojů a čistší produkci RECP Net. Tato síť vznikla z globální sítě center čistší produkce za podpory United Nations Environmental Program (UNEP) a United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO).