Poslání

EMPRESS je nevládní nezisková platforma pro:

  • Tvořivou diskuzi o udržitelné spotřebě a výrobě (USV)
  • Realizaci praktických projektů a technickou asistenci v oblasti USV
  • Budování kapacit a know how v oblasti výzkumu nástrojů pro praktickou aplikaci USV
  • Vzdělávání v oblasti USV
  • Spolupráci s orgány státní správy na vytváření politického rámce pro systémovou podporu USV
  • Podporu partnerství různých zaintresovaných stran