Témata

Svou činnost EMPRESS soustředí na problematiku účinnějšího využívání zdrojů, udržitelné spotřeby a výroby a oběhového hospodářství. Poskytuje platformu pro přenos informací, ale i pro vytváření a výměnu know-how včetně vstupů pro tvorbu politiky podporující eko-efektivní řešení jako alternativy k regulaci a zbytečným ztrátám.

V oblasti oběhového hospodářství inicioval EMPRESS v dubnu 2015 vznik platformy VIZE 2024 sdružující zástupce neziskové i soukromé sféry, představitele ekologických sdružení, univerzitní odborníky, odborníky pracující ve státní správě a zástupce průmyslu, kteří se danou problematikou zabývají a mají oběhové hospodářství v České republice aktivně prosazovat.