Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR) je „koncept, jehož pomocí se podniky rozhodují přispět k lepší společnosti a čistšímu životnímu prostředí.“ (Používány jsou i termíny „společenská odpovědnost organizací“ či „společenská odpovědnost firem“.) CSR vychází ze stejných „pilířů“ jako koncept udržitelného rozvoje (environmentální, ekonomický a sociální pilíř) a představuje praktický nástroj, který umožňuje podniku odpovídat na výzvy současnosti jeho unikátním způsobem.

Podrobněji je problematika společenské odpovědnosti popsána v sekci Vzdělávání v rámci příslušné vzdělávacích lekce.