VIZE 2024

Platformu VIZE 2024 založili zástupci neziskové, akademické a soukromé sféry, kteří se rozhodli přispět svou odborností k prosazení oběhového hospodářství v České republice.

Název platformy odkazuje na rok 2024, kdy by podle návrhu nového zákona o odpadech měla Česká republika radikálně omezit skládkování, a učinit tak zásadní krok k oběhovému hospodářství. Aby se stalo oběhové hospodářství realitou, je třeba přistoupit k tématu v širším kontextu a uvést do života celý soubor souvisejících opatření.

Co je náplní platformy?

Česká republika je jedinou vyspělou zemí EU, která aktuálně nemá jasnou vizi, jak do budoucna nakládat s odpady. To představuje poměrně značná environmentální i ekonomická rizika, ale zároveň příležitost pro VŠECHNY, kteří tuto otázku dnes a denně řeší. Jsme přesvědčeni, že budoucnost neleží ani ve skládkování, ani v neomezeném spalování odpadů, ale v maximálním využívání odpadů jako druhotných zdrojů surovin a v úzké spolupráci s průmyslovými podniky na jejich dalším využívání.

Co je naším cílem?

Myšlenku oběhového hospodářství musíme jasně formulovat. Naše výzva musí být slyšitelná hlavně pro ty, kteří o budoucnosti odpadového hospodářství v České republice rozhodují.

Protože oběhové hospodářství propojuje různé disciplíny a obory, založili jsme tuto otevřenou platformu, k níž může svým názorem přispět každý.

 


1 thought on “VIZE 2024”

Comments are closed.