Desatero oběhového hospodářství

Předpoklady pro fungování oběhového hospodářství v České republice

Principy oběhového hospodářství spočívají v efektivním nakládání se zdroji, a to hlavně opětovném využití odpadů. Aby mohlo být oběhové hospodářství se svým „cirkulárním“ modelem v ČR zavedeno, je nutné:

  1. Zvýšit podporu trhů se surovinami z recyklačního průmyslu.
  2. Radikálně zvýšit míru opětovného využití a recyklace komunálního odpadu. A to až na 70 %.
  3. Klást důraz na daňové a investiční pobídky podporující opětovné využití odpadů a recyklaci.
  4. Recyklovat nejméně 80 % všech obalových materiálů.
  5. Podporovat vývoj nových technologií prostřednictvím strategické spolupráce průmyslového sektoru s vysokými školami a vědeckými institucemi.
  6. Vytvořit rekvalifikační programy pro nezaměstnané.
  7. Vytvořit vzdělávací programy na základních, středních i vysokých školách a učilištích.
  8. Eliminovat skládkování všech opětovně využitelných zdrojů zvýšením poplatků za skládkování nejméně na částku 1 350 Kč za tunu uloženého odpadu.
  9. Omezit možnost využívání odpadů pro technické zabezpečení skládek.
  10. Maximálně využívat zdroje Evropské unie při budování a modernizaci odpadové infrastruktury.

http://www.empress.cz/vize-2024/desatero-obehoveho-hospodarstvi/http://www.empress.cz/vize-2024/desatero-obehoveho-hospodarstvi/http://www.empress.cz/vize-2024/desatero-obehoveho-hospodarstvi/