Výzva VIZE 2024

Vyzýváme odbornou i širokou veřejnost, zástupce průmyslu a soukromého podnikání, ekologické organizace a další představitele neziskové sféry, představitele státní správy a samosprávy i zástupce akademické obce: ZASAĎME SE O PROSAZENÍ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

Zastavme:

  • nadměrné vytěžování přírodních zdrojů
  • netransparentní odstraňování starých ekologických zátěží a vytváření zátěží nových
  • nelegální praktiky při ukládání odpadů

Prosaďme:

  • úspory primárních zdrojů a snížení surovinové závislosti
  • ekoinovace v průmyslu
  • vytváření nových pracovních míst a podnikatelských příležitostí
  • efektivní využití energií
  • snížení emisí skleníkových plynů

Vaši účast v platformě VIZE 2024 a příklady dobré praxe ze všech oborů vítáme. Těšíme se na spolupráci při prosazování myšlenek i postupů, které naší zemi přinesou udržitelný rozvoj a přiblíží ji moderním evropským standardům.

Kontaktujte nás na vize2024@empress.cz.http://www.empress.cz/vize-2024/vyzva-vize-2024/http://www.empress.cz/vize-2024/vyzva-vize-2024/http://www.empress.cz/vize-2024/vyzva-vize-2024/