Vzdělávání

Znalostní báze slouží pro vyhledávání konkrétních informací a systematické vzdělávání v problematice udržitelné spotřeby a výroby. Jednotlivá témata a lekce jsou přehledně strukturované a zpracované do e-learningové podoby.