Nástroje udržitelné spotřeby a výroby

K praktické realizaci udržitelné spotřeby a výroby mohou podniky využít nejrůznější postupy a nástroje. Lekce podává přehled existujících nástrojů, včetně vysvětlení jejich působení, přínosů, způsobu zavádění, bariér jejich uplatňování a vzájemných vazeb.