Udržitelná spotřeba a výroba – úvod

Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je koncept, který hledá řešení základního konfliktu, se kterým se všichni setkáváme v našem každodenním životě: chceme produkty, které nám nabízí moderní společnost, ale nechceme negativní dopady na kvalitu našeho života, které jsou při zajišťování těchto produktů generovány (znečištění, nedostatek prostoru, negativní zdravotní a sociální jevy apod.). V kontextu uvedeného můžeme USV definovat jako „produkci a používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu jejich celého životního cyklu tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací.“