Udržitelná spotřeba a výroba v malých a středních podnicích

Uplatňování principů udržitelné spotřeby a výroby na úrovni podniku spočívá v maximalizaci pozitivních a minimalizaci negativních dopadů podnikatelské činnosti jak na podnik samotný, tak na jeho okolí. Často hovoříme o tzv. eko-efektivních či dobrovolných přístupech, v jejichž rámci se podnikům nabízí velké množství různorodých nástrojů a inovací. Existují také jednoduché postupy jak poznat, ve kterých oblastech daného podniku existuje největší potenciál úspor a dalších zlepšení a které nástroje by tak pro podnik mohly být nejefektivnější.