EMPRESS

EMPRESS je kontaktním místem v oblasti účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV) a poskytuje platformu pro přenos informací, ale i pro vytváření a výměnu know-how včetně vstupů pro tvorbu politiky podporující eko-efektivní řešení jako alternativy k regulaci a zbytečným ztrátám.

EMPRESS, o.p.s.
Sídlo: Zákolany 55, 273 28 Zákolany
Kontaktní adresa: Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3
IČ: 22735712
Tel.: 723 410 429
E-mail: office@empress.cz

http://www.empress.cz/http://www.empress.cz/http://www.empress.cz/