EMPRESS

EMPRESS je kontaktním místem v oblasti účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV) a poskytuje platformu pro přenos informací, ale i pro vytváření a výměnu know-how včetně vstupů pro tvorbu politiky podporující eko-efektivní řešení jako alternativy k regulaci a zbytečným ztrátám.

EMPRESS, o.p.s.
Sídlo:
Zákolany 55, 273 28 Zákolany
Kontaktní adresa: Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
IČ: 22735712
Tel.: 603 178 642
E-mail: office@empress.cz

Web: www.empress.cz