EMPRESS je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podpora udržitelné spotřeby a výroby (USV) se zaměřením na výrobní podniky a poskytovatele služeb. Hlavními partnery EMPRESS jsou zástupci odborné veřejnosti v soukromém a veřejném sektoru i v akademické sféře. EMPRESS je kontaktním místem v oblasti USV a poskytuje platformu pro přenos informací ale i pro vytváření a výměnu know-how. Toto know-how se týká nejen praktické aplikace postupů USV ale například i vstupů pro tvorbu politiky podporující eko-efektivní řešení jako alternativy k regulaci a zbytečným ztrátám.

Udržitelná spotřeba a výroba (USV)

EMPRESS pomáhá řešit základní konflikt, se kterým se všichni setkáváme: Chceme produkty, ale nechceme jejich negativní dopady na náš život. Hledání optimálních řešení tohoto konfliktu je zároveň podstatou praktického uplatňování USV, která se zaměřuje na maximalizaci žádoucích a minimalizaci nežádoucích dopadů ekonomických aktivit na zájmy lidí a na životní prostředí.

Poslání

Posláním sdružení je ochrana životního prostředí prostřednictvím postupů USV.

EMPRESS je nevládní nezisková platforma pro:

  • Tvořivou diskuzi o udržitelné spotřebě a výrobě (USV)
  • Realizaci praktických projektů a technickou asistenci v oblasti USV
  • Budování kapacit a know-how v oblasti výzkumu nástrojů pro praktickou aplikaci USV
  • Vzdělávání v oblasti USV
  • Spolupráci s orgány státní správy na vytváření politického rámce pro systémovou podporu USV
  • Podporu partnerství různých zájmových skupin