EMPRESS v České republice zastupuje některé důležité mezinárodní sítě a instituce, součástí jejichž poslání je podpora USV a účinnějšího využívání zdrojů:

Prepare-netV roce 2008 se EMPRESS stal členem evropské sítě pro preventivní přístupy v průmyslovém managementu životního prostředí PREPARE, přičemž v letech 2012 – 2014 této síti předsedal. V rámci PREPARE probíhá mimo jiné výměna informací a know-how mezi jednotlivými členskými zeměmi, PREPARE je i zdrojem nových projektů.
Více na www.prepare-net.com

RecpnetV roce 2010 se stal EMPRESS zakládajícím členem mezinárodní sítě pro efektivní využívání zdrojů a čistší produkci RECP NET. Tato síť vznikla z globální sítě center čistší produkce za podpory United Nations Environmental Program (UNEP) a United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO).
Více na www.recpnet.org.

EionetZároveň je EMPRESS Národním referenčním centrem pro USV a účinnější využívání zdrojů v rámci sítě EIONET při Evropské agentuře životního prostředí.
Více na www.eionet.europa.eu.