Green City Action Plan pro město Lvov (2019)

V návaznosti na úspěšné zpracování Akčního plánu pro zelené město (Green City Action Plan - GCAP) pro gruzínskou metropoli Tbilisi se EMPRESS - opět ve spolupráci s ENVIROS, s.r.o.

Green City Action Plan pro město Lvov (2019)

 

Green City Action Plan pro město Tbilisi (2016-2017)

V roce 2017 zpracoval EMPRESS ve spolupráci s odborníky ze společnosti ENVIROS, s.r.o. Akční plán pro zelené město (Green City Action Plan - GCAP) pro gruzínskou metropoli Tbilisi.

Green City Action Plan pro město Tbilisi (2016-2017)

 

Kulatý stůl k oběhovému hospodářství (2015)

Pro Úřad vlády ČR uspořádal EMPRESS v roce 2015 Kulatý stůl k oběhovému hospodářství, a to jakou součást tematických kulatých stolů v rámci Národního konventu o EU.

Kulatý stůl k oběhovému hospodářství (2015)

 

Mezinárodní školící workshop na téma ekoinovace (2014)

Společně s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) zorganizoval EMPRESS třídenní školící workshop na téma ekoinovace, jehož cílem bylo rozvíjet místní odborné kapacity v rozvíjejících se ekonomikách.

Mezinárodní školící workshop na téma ekoinovace (2014)

 

Vytvoření znalostní báze o dobrovolných nástrojích (2012)

S podporou Ministerstva průmyslu a obchodu EMPRESS zpracoval a publikoval on-line informační bázi o účinnějším využívání zdrojů a dobrovolných nástrojích se specifickým zaměřením na podniky.

Vytvoření znalostní báze o dobrovolných nástrojích (2012)

 

Programová podpora udržitelné spotřeby a výroby v ČR (2011-2012)

Projekt podpořený Revolvingovým fondem Ministerstav životního prostřeí byl zaměřen na identifikaci a implementaci projektů ekoinovací na základě metodiky Vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a výroby.

Programová podpora udržitelné spotřeby a výroby v ČR (2011-2012)

 

Vytvoření a pilotní realizace Metodiky vstupního hodnocení možností inovací USV (2006-2008)

EMPRESS vznikl v roce 2008 v rámci projektu Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby.

Vytvoření a pilotní realizace Metodiky vstupního hodnocení možností inovací USV (2006-2008)

 

Zavádění systému energetického řízení splácením z úspor (2003-2007)

Projekt „Energy Management Performance Related Energy Savings Scheme“ (EMPRESS) – schéma dosahování energetických úspor prostřednictvím energetického řízení).

Zavádění systému energetického řízení splácením z úspor (2003-2007)