EMPRESS vznikl v roce 2008 v rámci projektu Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby. Tento projekt se zaměřil na vytvoření metodiky pro diagnostiku příležitostí pro eko-efektivní inovace USV v podnicích. Metodika byla úspěšně odzkoušena také v rámci paralelního projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a EMPRESS vznikl jako platforma pro další šíření těchto postupů.

Oba dva navazující projekty byly financované Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem CR. Projekt „Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby“ byl realizován v rámci programu EU zaměřeného na Rozvoj lidských zdrojů JPD 3 v Praze (CZ.04.3.07/4.2.01.1). Jeho nositelem byla firma ENVIROS, s. r. o. a partnery byla Hospodářská komora hl. m. Prahy a dále společnost ENESA, a. s. V rámci tohoto projektu byla vyvinuta a v deseti podnicích v Praze pilotně odzkoušena nová metodika komplexní diagnostiky hodnocení.
příležitostí pro využití postupů udržitelné spotřeby a výroby v podnicích (tzv. hodnocení možností inovací USV). Pilotní aplikace ukázaly zajímavé skutečnosti. Například v podnicích stále existuje významný potenciál úspor a i velmi kvalitně řízené podniky mohou využít nástroje USV pro zvyšování své hodnoty. V rámci projektu bylo vyškoleno více než 50 manažeru USV, kteří budou metodiku vstupního hodnocení používat v dalších podnicích.

Navazující projekt „Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu“ byl podpořen v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (CZ.04.1.03/4.2.16.4/0018), jeho nositelem byla CENIA, Česká informační agentura životního prostředí a partnery SITA CZ a.s. (dnes SUEZ Využití zdrojů, a.s.), ENVIROS, s.r.o., Národní sít Zdravých měst ČR a Středočeský vysokoškolský institut s.r.o.