Projekt podpořený Revolvingovým fondem Ministerstav životního prostřeí byl zaměřen na identifikaci a implementaci projektů ekoinovací na základě metodiky Vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a výroby. V rámci projektu byla poskytnuta technická asistence 27 českým výrobním podnikům a poskytovatelům služeb.

Partnery EMPRESS v tomto projektu byly společnosti ENVIROS, s.r.o. a SITA CZ, a.s. (dnes SUEZ Využití zdrojů, a.s.) a dále individuální konzultanti - certifikovaní Manažeři USV.