V návaznosti na úspěšné zpracování Akčního plánu pro zelené město (Green City Action Plan - GCAP) pro gruzínskou metropoli Tbilisi se EMPRESS - opět ve spolupráci s ENVIROS, s.r.o. - podílí na zpracování GCAP pro ukrajinské město Lvov.

Cílem projektu je navržení prioritních opatření zasahujících do všech oblastí fungování města (energetika, doprava, životní prostředí, veřejná zeleň) za účelem zlepšení životního prostředí, veřejného zdraví a kvality životního standardu obyvatel města.

Lvov je prvním městem na Ukrajině, které se k této iniciativě Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) připojilo.