Pro Úřad vlády ČR uspořádal EMPRESS v roce 2015 Kulatý stůl k oběhovému hospodářství, a to jakou součást tematických kulatých stolů v rámci Národního konventu o EU. Kulatého stolu se zúčastnila zhruba stovka posluchačů z řad státní správy, podnikatelské sféry, zájmových/profesních sdružení i nevládních organizací a vystoupili na něm odborníci jak z české republiky, tak ze zahraničí (Dánsko, Velká Británie).

Diskuse kulatého stolu byla soustředěna na otázky vytváření podmínek pro přechod české ekonomiky k oběhovému hospodářství, nastavení cílů a nástrojů v oblasti nakládání s odpady přispívajících k efektivnímu využívání zdrojů a na žádoucí podobu evropské legislativy v oblasti oběhového hospodářství, včetně priorit České republiky.

Kromě kulatého stolu bylo součástí projektu také zpracování podkladového dokumentu o oběhovém hospodářství a formulace doporučení pro jeho rozvoj v České republice.