V našem životě se setkáváme se základním konfliktem: Chceme produkty, ale nechceme jejich negativní dopady na náš život.

Hledání optimálních řešení tohoto konfliktu je podstatou praktického uplatňování udržitelné spotřeby a výroby (USV), která se zaměřuje na maximalizaci žádoucích a minimalizaci nežádoucích dopadů ekonomických aktivit na zájmy lidí a na životní prostředí.