Společně s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) zorganizoval EMPRESS třídenní školící workshop na téma ekoinovace, jehož cílem bylo rozvíjet místní odborné kapacity v rozvíjejících se ekonomikách. Workshop se konkrétně zaměřil na poskytovatele služeb pro účinnější využívání zdrojů a čistší produkci a další organizace, které poskytují technickou asistenci malým a středním podnikům.

Workshopu se zúčastnilo 38 odborníků především ze střední a východní Evropy a Asie.