EMPRESS – Platforma pro udržitelnou spotřebu a výrobu – vznikla jako sdružení předních odborníků v oblasti USV v roce 2008 v rámci projektu Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby. Tento projekt se zaměřil na vytvoření metodiky pro diagnostiku příležitostí pro eko-efektivní inovace USV v podnicích. Metodika byla úspěšně odzkoušena také v rámci paralelního projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu (více o projektech viz Projekty) a sdružení EMPRESS vzniklo jako platforma pro další šíření těchto postupů.

EMPRESS v České republice existoval již v letech 2003 – 2007, a to jako mezinárodní projekt pro zavádění energetického řízení splácením nákladů na jeho zavedení z verifikovaných úspor. Projekt se nazýval „Energy Management Performance Related Energy Savings Scheme“ (odtud zkratka EMPRESS, více o tomto zdrojovém projektu viz Projekty). EMPRESS o. s. vzniklo za podpory původních nositelů projektu UNEP a ENVIROS, s. r. o., převzalo jméno projektu a s využitím takto vytvořených kapacit pokračuje i v aktivitách tohoto iniciačního projektu.