S podporou Ministerstva průmyslu a obchodu EMPRESS zpracoval a publikoval on-line informační bázi o účinnějším využívání zdrojů a dobrovolných nástrojích se specifickým zaměřením na podniky.