Projekt „Energy Management Performance Related Energy Savings Scheme“ (EMPRESS) – schéma dosahování energetických úspor prostřednictvím energetického řízení).  Projekt financovaný Global Environment Facility (GEF) a řízený Programem OSN pro životní prostředí UNEP (United Nations Environment Programme) a Basilejskou agenturou pro udržitelnou energii BASE (Basel Agency for Sustainable Energy), který se realizoval v České republice a na Slovensku v letech 2003-2007 za technické asistence společnosti ENVIROS, s. r. o.

Výsledkem projektu bylo vytvoření a úspěšné odzkoušení schématu pro zavedení „měkkého“ systému energetického řízení jeho financováním na principu ‚no cure – no pay‘ až z prokázaných úspor, které zavedený systém vygeneroval. Zavedený systém řízení generuje a monitoruje další úsporná opatření investičního charakteru.

EMPRESS v rámci tohoto projektu ještě nebyl samostatným subjektem ale centrem podporujícím spolupráci poskytovatelů služeb a potenciálních klientů (odborníků schopných garantovat minimální přínosy zavedení systému energetického řízení a podniků s potenciálem úspor). Role iniciátora, facilitátora a hodnotitele při podpoře aktivit v oblasti USV se stala základem budoucí činnosti sdružení EMPRESS.