Město Lvov potvrdilo, že se vydává „zelenou cestou“

Město Lvov na Ukrajině bylo vyhlášeno vítězem zlaté ceny udílené Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) za rok 2020 za nejlepší osvědčené postupy (Best Practice) na poli environmentálním a sociálním. Při tvorbě prvního Akčního plánu pro zelené město, tzv. GCAP (Green City Action Plan), na Ukrajině právě pod záštitou EBRD, odsouhlasilo město Lvov řadu environmentálních aktivit, které budou realizovány prostřednictvím nových iniciativ a projektů.

Během této spolupráce s EBRD město Lvov důsledně postavilo do popředí svého územního plánování právě environmentální a sociální inovace. Jako jedno z prvních měst na Ukrajině se Lvov v rámci programu EBRD „Zelená města“ (Green Cities) zavázal k dobrovolnému snižování emisí CO2 v rámci Paktu starostů EU. Zastupitelstvo nechalo vypracovat také celou řadu environmentálních projektů.

Experti společností EMPRESS a ENVIROS společně zpracovali Akční plán pro zelené město Lvov, který se skládá z environmentálních aktivit, včetně zhodnocení jejich finanční náročnosti. Naši odborníci připravili řadu návrhů pro různé oblasti života města, které mají velký pozitivní dopad na změny klimatu a odolnost města. Tyto aktivity budou mít navíc významný pozitivní dopad na hospodářský růst, tvorbu pracovních míst, veřejné zdraví a bezpečnost. Také umožní lepší přístup k občanské vybavenosti a zvýší podíl zelených ploch.

Očekává se, že realizace Akčního plánu přinese následující výsledky:

  • Snížení emisí CO2: 153 000 tun / rok;
  • Úspora vody: 10 milionů m3 / rok.

EMPRESS blahopřeje našim partnerům v zastupitelstvu města Lvov k získání ceny EBRD za rok 2020!

Date