TZ: VIZE 2024 ukázala před pěti lety směr oběhového hospodářství. Promítl se konečně do nových odpadových předpisů.

Platforma VIZE 2024 pod hlavičkou EMPRESS o.p.s. vyzvala na jaře 2015 odbornou i širokou veřejnost, zástupce podnikatelské i neziskové sféry: Zasaďme se o prosazení oběhového hospodářství v České republice. K tomu připojila konkrétní desatero kroků, které jsou pro to nezbytné, mimo jiné zvýšení ceny za skládkování odpadu jako jeden z předpokladů, aby se u nás začalo skutečně recyklovat. Desatero VIZE 2024 se z velké části promítlo do nových odpadových zákonů. Oběhové hospodářství ale potřebuje další podporu.

EMPRESS úzce spolupracuje s Českou asociací oběhového hospodářství (ČAObH) na dalším rozšíření a upevnění cirkulárních principů tak, aby se staly běžnou součástí uvažování všech hráčů od státní správy přes byznys až po běžného spotřebitele. Jak? Kromě praktické implementace také formou vzdělávání.

Za tím účelem připravila vzdělávací cyklus, který odstartuje aktuální on-line webinář

NOVÉ ODPADOVÉ PŘEDPISY: CO SE OD LEDNA 2021?

Přijetí nového zákona o odpadech a souvisejících předpisů je dobrou zprávou pro životní prostředí a oběhové hospodářství. Přes snahy o odložení má platnost a účinnost od 1. 1. 2021. Zvyšování poplatků, změny v katalogu odpadů apod., to vše  je poměrně složitá problematika, kterou vás provedeme.

Přihlaste se na on-line webinář pro průmyslové podniky zde.

 

VIZE 2024 – o nás

V září 2015 uspořádal EMPRESS uspořádal Kulatý stůl Národního konventu o EU k tématu oběhového hospodářství, který byl v podstatě první velkou akcí k tomuto tématu v ČR. Kulatý stůl pojmenoval potřebu účinného využívání primárních zdrojů podpořené využíváním druhotných surovin a implementaci principů oběhového hospodářství jako příležitost pro českou ekonomiku ke zvyšování efektivity a současnému snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. „Desatero oběhového hospodářství“, které VIZE 2024 zformovala, se z velké části promítlo do nových odpadových zákonů. Subjekty aktivní v platformě VIZE 2024 se institucionalizovaly do ČAObH. EMPRESS a ČAObH úzce spolupracují a společně hledají cesty, jak principy oběhového hospodářství zavádět do praxe.

Date