Green City Action Plan pro město Lvov (2019)

Napsal uživatel Pavel Ruzicka dne Pá, 03/22/2019 - 10:34

V návaznosti na úspěšné zpracování Akčního plánu pro zelené město (Green City Action Plan - GCAP) pro gruzínskou metropoli Tbilisi se EMPRESS - opět ve spolupráci s ENVIROS, s.r.o. - podílí na zpracování GCAP pro ukrajinské město Lvov.

Cílem projektu je navržení prioritních opatření zasahujících do všech oblastí fungování města (energetika, doprava, životní prostředí, veřejná zeleň) za účelem zlepšení životního prostředí, veřejného zdraví a kvality životního standardu obyvatel města.

Green City Action Plan pro město Tbilisi (2016-2017)

Napsal uživatel Pavel Ruzicka dne Pá, 03/22/2019 - 10:27

V roce 2017 zpracoval EMPRESS ve spolupráci s odborníky ze společnosti ENVIROS, s.r.o. Akční plán pro zelené město (Green City Action Plan - GCAP) pro gruzínskou metropoli Tbilisi. Cílem projektu bylo navržení prioritních opatření zasahujících do všech oblastí fungování města (energetika, doprava, životní prostředí, veřejná zeleň) za účelem zlepšení životního prostředí, veřejného zdraví a kvality životního standardu obyvatel města. Celkem bylo navrženo 35 různých opatření, která by měla zvýšit kvalitu života ve městě a vést k vytvoření mnoha nových pracovních míst.

Kulatý stůl k oběhovému hospodářství (2015)

Napsal uživatel Pavel Ruzicka dne Pá, 03/22/2019 - 10:24

Pro Úřad vlády ČR uspořádal EMPRESS v roce 2015 Kulatý stůl k oběhovému hospodářství, a to jakou součást tematických kulatých stolů v rámci Národního konventu o EU. Kulatého stolu se zúčastnila zhruba stovka posluchačů z řad státní správy, podnikatelské sféry, zájmových/profesních sdružení i nevládních organizací a vystoupili na něm odborníci jak z české republiky, tak ze zahraničí (Dánsko, Velká Británie).

Mezinárodní školící workshop na téma ekoinovace (2014)

Napsal uživatel Pavel Ruzicka dne Pá, 03/22/2019 - 10:16

Společně s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) zorganizoval EMPRESS třídenní školící workshop na téma ekoinovace, jehož cílem bylo rozvíjet místní odborné kapacity v rozvíjejících se ekonomikách. Workshop se konkrétně zaměřil na poskytovatele služeb pro účinnější využívání zdrojů a čistší produkci a další organizace, které poskytují technickou asistenci malým a středním podnikům.

Programová podpora udržitelné spotřeby a výroby v ČR (2011-2012)

Napsal uživatel Pavel Ruzicka dne Pá, 03/22/2019 - 10:09

Projekt podpořený Revolvingovým fondem Ministerstav životního prostřeí byl zaměřen na identifikaci a implementaci projektů ekoinovací na základě metodiky Vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a výroby. V rámci projektu byla poskytnuta technická asistence 27 českým výrobním podnikům a poskytovatelům služeb.

Partnery EMPRESS v tomto projektu byly společnosti ENVIROS, s.r.o. a SITA CZ, a.s. (dnes SUEZ Využití zdrojů, a.s.) a dále individuální konzultanti - certifikovaní Manažeři USV.

Vytvoření a pilotní realizace Metodiky vstupního hodnocení možností inovací USV (2006-2008)

Napsal uživatel Aurelien dne St, 02/13/2019 - 09:41

EMPRESS vznikl v roce 2008 v rámci projektu Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby. Tento projekt se zaměřil na vytvoření metodiky pro diagnostiku příležitostí pro eko-efektivní inovace USV v podnicích. Metodika byla úspěšně odzkoušena také v rámci paralelního projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a EMPRESS vznikl jako platforma pro další šíření těchto postupů.

Zavádění systému energetického řízení splácením z úspor (2003-2007)

Napsal uživatel Aurelien dne Út, 02/13/2007 - 10:20

Projekt „Energy Management Performance Related Energy Savings Scheme“ (EMPRESS) – schéma dosahování energetických úspor prostřednictvím energetického řízení).  Projekt financovaný Global Environment Facility (GEF) a řízený Programem OSN pro životní prostředí UNEP (United Nations Environment Programme) a Basilejskou agenturou pro udržitelnou energii BASE (Basel Agency for Sustainable Energy), který se realizoval v České republice a na Slovensku v letech 2003-2007 za technické asistence společnosti ENVIROS, s. r. o.