TZ: VIZE 2024 ukázala před pěti lety směr oběhového hospodářství. Promítl se konečně do nových odpadových předpisů.

Platforma VIZE 2024 pod hlavičkou EMPRESS o.p.s. vyzvala na jaře 2015 odbornou i širokou veřejnost, zástupce podnikatelské i neziskové sféry: Zasaďme se o prosazení oběhového hospodářství v České republice. K tomu připojila konkrétní desatero kroků, které jsou pro to nezbytné, mimo jiné zvýšení ceny za skládkování odpadu jako jeden z předpokladů, aby se u nás začalo skutečně recyklovat. Desatero VIZE 2024 se z velké části promítlo do nových odpadových zákonů. Oběhové hospodářství ale potřebuje další podporu.

Město Lvov potvrdilo, že se vydává „zelenou cestou“

Město Lvov na Ukrajině bylo vyhlášeno vítězem zlaté ceny udílené Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) za rok 2020 za nejlepší osvědčené postupy (Best Practice) na poli environmentálním a sociálním. Při tvorbě prvního Akčního plánu pro zelené město, tzv. GCAP (Green City Action Plan), na Ukrajině právě pod záštitou EBRD, odsouhlasilo město Lvov řadu environmentálních aktivit, které budou realizovány prostřednictvím nových iniciativ a projektů.